Hvorfor ROCKWOOL?

Din Garanti

Vi er medlem af Byg Garanti – En del af Dansk Byggeri

Aut. Rockwool Partner

Vi er autoriseret Rockwool indblæsnings­firma

Svane­mærket

Rockwool er miljøcertificeret og kan indgå i svanemærket byggeri

Hvorfor ROCKWOOL?

Hvorfor skal du vælge ROCKWOOL?

Rockwool granulat udblæses på loft i 5% overtykkelse
Alle løsuldsprodukter sætter sig, dvs. falder sammen. VarmeIsoleringsForeningen (VIF) har derfor fastlagt retningslinjer for, hvor meget overtykkelse de enkelte produkter skal udblæses med. På denne måde garanteres det at isoleringen holder den aftalte tykkelse, også over tid. Cellulosefibre skal udblæses i + 25 % i overtykkelse.

Rockwool kan indgå i Svanemærket byggeri
Rockwool indeholder således ikke giftstoffer som borsalte, brandhæmmende stoffer og lign.

Rockwool er miljøcertificeret og veldokumenteret
Produkterne er miljøcertificeret efter ISO 14001 og Rockwool investerer fortløbende i miljøforbedringer.

Rockwool er et naturmateriale
Rockwool er et af de få materialer, der kan betegnes som et naturmateriale Den kemiske sammensætning af Rockwool svarer stort set til sammensætningen af jordskorpen.

Rockwool er sikkert at arbejde med
Rockwool stenuld er klassificeret som genanvendeligt bygge og anlægsaffald.

Rockwool er uforgængeligt og uorganisk
Rockwool kan ikke danne grobund for svampe såsom skimmelsvamp, bakterier eller andre former for mikroorganismer. Rockwool er derfor ikke, til forskel fra andre alternative isoleringsmaterialer, ikke tilsat borsalte og borsyre for at modvirke svampeangreb.

Rockwool har lydabsoberende egenskaber
Lyd er en kilde både til gode og dårlige oplevelser. Rockwool stenuld har gode lydabsorberende egenskaber og er velegnet til både lysregulering og støjdæmpning.

Information om papiruld
Papiruld isolerer dårligere end mineraluld. Læs evt. artiklen udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (Aalborg Universitet).
Læs hele artiklen her

Følgende tekst er udpluk fra artiklen:
Papirisolering skal være tykkere end mineraluld, hvis man vil opnå samme varmeisoleringsevne. Målingerne viser, at der er en større varmestrøm gennem et facadeelement isoleret med papir end gennem et tilsvarende facadeelement isoleret med mineraluld. Det gennemsnitlige måleresultat viser, at varmestrømmen gennem papirisolering er 20 pct. større end gennem mineraluld. Sætning er et velkendt problem ved anvendelsen af papirisolering, som er et løsfyldsmateriale der blæses ind i konstruktionerne. Hvis materialet sætter sig, skabes der hulrum som nedsætter isoleringsevnen.

Forskelle der tæller
De unikke egenskaber ved Rockwool stenuld gør produktet velegnet til flere forskellige formål. Rockwool stenuld isolerer mod kulde og varme, giver stor lydabsorbtion og har en høj brandmodstand.

Rockwool stenuld isolerer mod varme og kulde
Rockwool stenuld isolerer både mod varme og kulde og er derfor et effektivt isoleringsmateriale til at spare på varmen og holde en behagelig temperatur i bygninger. Dermed opnås et bedre indeklima uden trækgener.

Brand
Rockwool stenuld er markedets mest brandsikre isoleringsmateriale ikke alene kan materialet ikke brænde, men det kan tåle temperaturer på over 1.000 grader Celsius uden at smelte.

Fugt
Fugt i et isoleringsmateriale nedsætter materialets varmeisoleringsevne. Rockwool stenuld er fugt- og vandafvisende og optager kun vand, når det presses eller trykkes ind i materialet. Når trykket ophører, forsvinder vandet, og materialet tørrer igen og herved genskabes materialets oprindelige isoleringsevne.

Autoriseret Rockwool Indblæserfirma

Der er mulighed for store besparelser ved at få isoleret sin bolig.

En efterisolering af etageadskillelser, hulmure og loft, vil ofte kunne betale sig tilbage allerede indenfor få år.
Ikke alene bliver din varmeregning lavere, det samme gør belastningen på miljøet. Er dit hus fra før 1980’erne, er der en stor sandsynlighed for, at der overhovedet ikke er tilstrækkelig isolering. I det tilfælde er der endnu bedre muligheder for at spare.

Vi er hos J.O. Byggefirma et Autoriseret Rockwool Indblæserfirma, herved udgør Rockwool-isolering en stor del af vores ekspertise og erfaring. Derfor er vi de helt rigtige at henvende sig til, når du skal have isoleret.

rockwool lastbil
autoriseret rockwool indblæsningsfirma
rockwool logo
byg garanti
nordisk miljømærkning